top of page
Search
  • Writer's pictureMichal Mazar

בא לי להגיד תודהבא לי להגיד תודה

על כל הדברים הכי גשמיים

כמו יכולת הלעיסה את המזון

ההירדמות בסוף היום

וסיבובי הקרסוליים.


בא לי להגיד תודה לתקרה

וגם לתקרת הגוף

איזה מזל שיש תיקרה לגוף

שהנשמה נתקלת בפרצוף ושם עוצרת

זה טירוף...


בא לי להגיד תודה, זה משוגע

שהידיים מקלידות על המחשב

מנגנות על הפסנתר

כותבות בעיפרון ומציירות

כמה אוצרות!


שככה סתם, נולדתי, שלימה

ויש לי שיער ופנים

וכל מה שבפנים

שלא אני תכננתי

אלא קיבלתי במתנה


ואני יכולה להרים רגל אם אני רוצה

ולהרים יד אם אני רוצה

להסתובב ולעגל את הגב

כל- כך הרבה זהב


בא לי להגיד את זה פשוט

ועד אשר אמות

בא לי לנצל אותי עד תום!

 55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page